Bond Moyson: foutief logo in ons evenementen boekje – Sorry :-)

Wij willen ons uitdrukkelijk excuseren voor het foutieve logo dat werd gebruikt bij de druk van het evenementen boekje voor de BIN Veiligheidsbeurs. Het logo, zoals ook hier op onze website weergegeven is het enige correcte logo van Bond Moyson!

Even ter herinnering:

Een van de standen tijdens de beurs op zaterdag zal worden ingenomen door de Bond Moyson:

Deze stand zal kaderen rond valpreventie:

  • Gebruik hulpmiddelen.
  • Ergotherapie aan huis.
  • Oog voor voetverzorging.

Aanwezigheid van een Audiologe op de stand. (Enkel op zaterdag!)

Ook hulpmiddelen zullen aanwezig zijn.

Meer informatie kan u vinden op de website van de Bond Moyson

%d bloggers liken dit: