Bond Moyson komt met een audiologe naar de beurs!

Een van de standen tijdens de beurs op zaterdag zal worden ingenomen door de Bond Moyson:

Deze stand zal kaderen rond valpreventie:

  • Gebruik hulpmiddelen.
  • Ergotherapie aan huis.
  • Oog voor voetverzorging.

Op de stand zal een Audiologe aanwezig zijn, voor het testen van gehoorapparaten, hulpmiddelen voor het gehoor etc… (Enkel op zaterdag!)

(De voorziene pedicure kan door omstandigheden niet aanwezig zijn op de beurs.)

Ook hulpmiddelen zullen aanwezig zijn.

Meer informatie kan u vinden op de website van de Bond Moyson

%d bloggers liken dit: